Please fill this field
Róża THUN UND HOHENSTEIN Róża THUN UND HOHENSTEIN
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an Pholainn - Platforma Obywatelska (an Pholainn)

Dáta Breithe : , Kraków

7ú téarma parlaiminteach Róża THUN UND HOHENSTEIN

Grúpaí polaitiúla

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (an Pholainn)

Comhalta

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Comhalta ionadaíoch

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le Comhairle Reachtach na Palaistíne
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

REPORT on eCall: a new 112 service for citizens EN

22-06-2012 A7-0205/2012 PE 486.109v02-00 IMCO TRAN
Olga SEHNALOVÁ Dieter-Lebrecht KOCH

REPORT on universal service and the 112 emergency number EN

01-06-2011 A7-0220/2011 PE 458.562v02-00 IMCO
Sylvana RAPTI

REPORT on a Single Market for Europeans EN

24-03-2011 A7-0072/2011 PE 456.691v02-00 IMCO
António Fernando CORREIA DE CAMPOS

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the citizens’ initiative EN

27-10-2010 CULT_AD(2010)445900 PE 445.900v02-00 CULT
Róża THUN UND HOHENSTEIN

OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe’s Digital Competitiveness Report - Main achievements of the i2010 strategy 2005-2009 EN

25-03-2010 IMCO_AD(2010)438276 PE 438.276v05-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on completing the Digital Single Market EN

16-07-2012 CULT_AD(2012)487988 PE 487.988v02-00 CULT
Marietje SCHAAKE

OPINION on the functioning and application of established rights of people travelling by air EN

12-01-2012 IMCO_AD(2012)472374 PE 472.374v02-00 IMCO
Antonyia PARVANOVA

OPINION on European cinema in the digital era EN

25-05-2011 IMCO_AD(2011)458564 PE 458.564v02-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on labelling of meat and poultry products from ritually slaughtered animals EN

09-09-2013 P7_DCL(2013)0011 Tite ar lár
Morten MESSERSCHMIDT Janusz WOJCIECHOWSKI Sidonia MAZUR Rolandas PAKSAS Jörg LEICHTFRIED Nadja HIRSCH Cristiana MUSCARDINI Mara BIZZOTTO Andrea ZANONI Juozas IMBRASAS Pavel POC Róża THUN UND HOHENSTEIN
Dáta oscailte : 09-09-2013
Dáta don titim ar lár : 09-12-2013
Líon na sínitheoirí : 48 - 10-12-2013

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg