Monika HOHLMEIER : Baile 

Cathaoirleach 

An Coiste um Rialú Buiséadach 

Comhalta 

CPCO  
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 
An Coiste um Buiséid 
An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil