Please fill this field
Marisa MATIAS Marisa MATIAS
Marisa MATIAS

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Leas-Chathaoirleach

an Phortaingéil - Bloco de Esquerda (an Phortaingéil)

Dáta Breithe : , Coimbra

7ú téarma parlaiminteach Marisa MATIAS

Grúpaí polaitiúla

 • 14-07-2009 / 22-01-2012 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bloco de Esquerda (an Phortaingéil)

Leas-Chathaoirleach

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq

Comhalta

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le Comhairle Reachtach na Palaistíne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
 • 19-01-2012 / 21-05-2012 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 10-05-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the interim report in the interests of achieving a positive outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 approval procedure EN

24-09-2012 ENVI_AD(2012)491291 PE 491.291v02-00 ENVI
Marisa MATIAS

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: GDP and beyond - Measuring progress in a changing world EN

12-11-2010 ITRE_AD(2010)448818 PE 448.818v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

OPINION on the Commission White paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" EN

24-02-2010 ITRE_AD(2010)430835 PE 430.835v02-00 ITRE
Marisa MATIAS

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe EN

07-05-2013 ITRE_AD(2013)506024 PE 506.024v02-00 ITRE
Giles CHICHESTER

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the united States of America EN

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE 483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on insider dealing and market manipulation (market abuse) EN

30-05-2012 ENVI_AD(2012)485944 PE 485.944v02-00 ENVI
Richard SEEBER

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the rights of persons with disabilities EN

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Tite ar lár
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Marisa MATIAS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Jill EVANS François ALFONSI Martina ANDERSON Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Nikos CHRYSOGELOS
Dáta oscailte : 16-01-2014
Dáta don titim ar lár : 16-04-2014
Líon na sínitheoirí : 142 - 17-04-2014

Dearbhú i scríbhinn on fighting high rates of non-communicable diseases on islands EN

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Tite ar lár
Claudette ABELA BALDACCHINO Nuno TEIXEIRA Pavel POC François ALFONSI Christel SCHALDEMOSE Antigoni PAPADOPOULOU Nessa CHILDERS Susy DE MARTINI Marisa MATIAS Francesca BARRACCIU Antonyia PARVANOVA
Dáta oscailte : 13-01-2014
Dáta don titim ar lár : 13-04-2014
Líon na sínitheoirí : 61 - 14-04-2014

Dearbhú i scríbhinn on the challenges of neurodegenerative diseases in the workplace EN

07-10-2013 P7_DCL(2013)0018 Tite ar lár
Angelika WERTHMANN Rosa ESTARÀS FERRAGUT Françoise GROSSETÊTE Marian HARKIN Filiz HYUSMENOVA Ádám KÓSA Mojca KLEVA KEKUŠ Marisa MATIAS Linda McAVAN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA
Dáta oscailte : 07-10-2013
Dáta don titim ar lár : 07-01-2014
Líon na sínitheoirí : 161 - 08-01-2014

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg