Enikő GYŐRI : 7ú téarma parlaiminteach 

Grúpaí polaitiúla 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
  • 16-09-2009 / 31-08-2010 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta 

  • 14-07-2009 / 31-08-2010 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (an Ungáir)

Comhalta 

  • 16-07-2009 / 31-08-2010 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • 16-09-2009 / 31-08-2010 : Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
  • 22-10-2009 / 31-08-2010 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta

Comhalta ionadaíoch 

  • 16-07-2009 / 31-08-2010 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
  • 16-09-2009 / 31-08-2010 : Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Chróit
  • 14-10-2009 / 21-10-2009 : An Coiste Speisialta um an nGéarchéim Airgeadais, Eacnamaíoch agus Sóisialta

all-activities 

Tuairimí - mar rapóirtéir 
Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION European Investment Bank (EIB) - Annual Report 2008 EN  
- ECON_AD(2010)430959 -  
-
ECON 

Tairiscintí i gcomhair rún 
Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha 
Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe 

Dearbhú um leasanna airgeadais 

Teagmháil