Please fill this field
Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Leas-Chathaoirleach

an Laitvia - Partija "VIENOTĪBA" (an Laitvia)

Dáta Breithe : ,

Written explanations of vote Sandra KALNIETE

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

15-05-2020

. – Vīrusa izraisītā krīze visiem ir radījusi nenoteiktības sajūtu par nākotni, kas sarunas starp Eiropas institūcijām par nākamo ES daudzgadu budžetu un jauno Atveseļošanas fondu padara īpaši spriegas. Eiropas Tautas partijas grupa piedāvā skaidru pozīciju par budžeta veidošanas principiem, tai skaitā stingri uzstāj, lai, koncentrējoties uz ekonomikas atveseļošanu pēckrīzes periodā, netiktu atstātas novārtā līdzšinējās Eiropas ilgtermiņa politikas, kas ir ļoti nozīmīgas arī Latvijai un tās cilvēkiem. Neredzu par iespējamu atkāpties no finansējuma palielinājuma kopējai lauksaimniecības politikai un reģionālajai attīstībai, tāpat ne mazāk svarīgs ir stabils finansējums drošībai. Grūtības vienoties par ES daudzgadu budžetu nākamajam periodam bija jau pirms krīzes, cīņas starp Eiropas institūcijām un valstīm bija skarbas. Tagad tam vēl pievienojas neskaidrība par Atveseļošanas fonda izmantošanas principiem. Latvijai ir svarīgi, lai šis fonds, kura līdzekļus Eiropas Komisija plāno aizņemties finanšu tirgos, piedāvājot kā garantiju ES daudzgadu budžetu, nekļūtu par smagu parādu “enkuru”. Tas var notikt, ja Atveseļošanas fonda līdzekļus dalībvalstis saņems kā dotāciju, ko vēlāk finanšu tirgiem būtu jāatmaksā no ES budžeta.

12-02-2020

I supported this EP resolution which condemns female genital mutilation (FGM) in the EU as well as outside as an act of violence against women and girls. Internationally it is recognised as a violation of the human rights of girls and women. We also want the EC to make FGM and other violent practices against girls and women a central issue in its human rights dialogues with the third countries concerned, and for the EEAS and Member States to intensify talks with third countries to encourage them to adopt national laws banning FGM. According to the WHO, at least 200 million women and girls around the world are currently living with the harmful consequences of FGM. In Europe, an estimated 180 000 girls and women are at risk of FGM each year. Globally, we have to take a whole variety of actions to put an end to it because physically, sexually, psychologically, the consequences of this huge physical intrusion on women are enormous.

12-02-2020

Es atbalstīju EP rezolūciju, jo tā uzsver, ka ES nākotnes partnerībai ar Lielbritāniju jābalstās vienlīdzīgas konkurences apstākļos un pēc iespējas ciešāka asociācijas nolīguma pamatā jāliek ekonomiskā partnerība, partnerība ārlietās un konkrēti nozaru jautājumi. Tāpat tā norāda, ka “trešā valsts” nevar baudīt tādas pašas priekšrocības kā ES dalībvalstis un visos apstākļos jānodrošina vienotā tirgus un muitas savienības nedalāmība. Turpmāk Lielbritānijas konkurencei ar ES ir jābūt atvērtai un taisnīgai, kas nozīmē garantēt vienlīdzīgus standartus attiecībā uz sociālo aizsardzību, vides aizsardzību, nodokļiem, valsts atbalstu, patērētāju aizsardzību un klimatu. Tas nozīmē arī Lielbritānijas un ES normatīvu “dinamisku saskaņošanu”. Mēs prasām arī Lielbritānijas garantijas iedzīvotāju tiesību un pārvietošanās brīvības jomā, attiecībā uz datu aizsardzību, finanšu pakalpojumiem, situāciju Īrijā un Eiropas Tiesas lomu strīdu izšķiršanā.

15-01-2020

I supported the annual report on the CFDP as it provides a holistic view of the trends in international relations and the place and role of the EU therein. There are increasing challenges to a rules-based global order which the EU must defend. We need a stronger, proactive and strategic EU as no single MS can provide on its own an effective response to challenges of the more volatile international environment. The CFSP also needs to be reinforced in order to effectively promote EU interests and values in the neighbourhood. Moreover, with the new MFF talks it is important to have strategic approach, greater coherence, consistency and complementarity between the external financial instruments and CFSP. The report also underlines the need to strengthen capacity on the EU and MS level to act autonomously in areas of security and defence, as well as to foster partnerships with other organisations. The EPP supports the decision to build a genuine and operational European Defence Union. The report underscores the need for the EU to develop capacities to monitor climate change-related risks, as well as further step up efforts to combat cyber and hybrid threats.

15-01-2020

The EU faces a lasing deterioration of its security environment and henceforth multiple challenges. The EU so far has been rather slow to react to the new international context, due to insufficient investments, lack of capabilities and interoperability, but above all political reluctance. Europe’s defence is largely based on the EU’s capacity and political willingness of Member States to intervene militarily and must be strengthened independently from the transatlantic backing. In order to increase strategic autonomy Member States need to reach the spending target of 2% and demonstrate political will, cohesion and solidarity. Moreover, the EU strategic partnership between NATO and UN is essential for addressing the security challenges facing Europe and its neighbourhood. After Brexit it will be crucial to maintain a close and special defence and security relationship with the UK. The latest institutional novelty was the establishment of DG Defence Industry and Space which the EPP supports. I supported this annual stock taking report on the implementation of the CSDP.

18-12-2019

I supported this resolution, as the EPP Group stands by rule of law and freedom of media. We are seeing a situation of high-level corruption, impunity and murder in Malta, which keeps dragging on and is unacceptable. Rule of law guarantees our fundamental rights and values. No democracy can thrive without independent courts guaranteeing the protection of fundamental rights and civil liberties, nor without an active civil society and free media ensuring pluralism.
Malta has to be able to not only guarantee an objective, fair and neutral investigation and ensure justice in the assassination of journalist Daphne Caruana Galizia, but also to ensure independent investigation and prosecution to bring those responsible for money laundering and corruption offenses to justice.
The Maltese journalist’s killing once again demonstrates the need to improve the legal framework and support for media so that journalists in Europe can do their job safely and independently.

18-12-2019

Tiesības dzīvot tīrā, daudzveidīgā un labvēlīgā vidē ir ikvienam. Daudzus gadu desmitus mēs šīs tiesības esam atlikuši otrajā plānā. Burtiski tikko Eiropas Komisija ir publicējusi vērienīgu dokumentu — Eiropas zaļo kursu. Tā viens no mērķiem ir saglabāt mūsu dzīvestelpu dabisku. Šajā kontekstā nozīmīga sastāvdaļa virzienā uz šo mērķi ir arī ES apputeksnētāju iniciatīva. Apputeksnētāji — bites, citi kukaiņi un arī daži putni — ir nepieciešami gan daudzveidīgai videi (gandrīz 78% augu sugu pavairošanai), gan arī gan arī lauksaimniecībai (vairāk 80% kultūraugu apputeksnēšanai). Šo apputeksnētāju skaits pēdējos gados būtiski samazinās Eiropā, un starp dažādiem cēloņiem ir arī intensīvā pesticīdu izmantošana. Ir jāatbalsta padziļināti pētījumi par bišu skaita samazināšanās cēloņu izpēti, kā arī ir būtiski integrēt šos risinājumus kopējā lauksaimniecības politikā un citās jomās. Ir vajadzīga rīcības programma, pietiekami resursi un mērķtiecīgāki pasākumi apputeksnētāju aizsardzībai, ir jānosaka obligāti mērķi pesticīdu lietošanas mazināšanai. Visu šo iemeslu dēļ es viennozīmīgi atbalstu šo rezolūciju.

28-11-2019

Mans atbalsts rezolūcijai par EP prasību Krievijai pārtraukt Lietuvas tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju, kas piedalījās 1991. gada 13. janvāra lietas izmeklēšanā un iztiesāšanā, kriminālvajāšanu ir viennozīmīgs. Šīs Krievijas darbības ir pilnībā nosodāmas, nepieņemamas un politiski motivētas, kā arī Krievija pārkāpj starptautiskās normas, jo īpaši tiesu varas neatkarību. Šis ir kārtējais Krievijas mēģinājums pārrakstīt mūsu valstu vēsturi un iebiedēt tos, kuri iestājas par taisnīgu tiesu.
EP aicina visas dalībvalstis nenodot Krievijai personas datus, ko tā varētu izmantot kriminālprocesos pret Lietuvas tiesnešiem, kā arī noraidīt Krievijas prasību pēc savstarpējas tiesiskās palīdzības. Arī Interpolam un dalībvalstīm jāignorē Krievijas prasības pēc starptautiska apcietināšanas ordera šajā lietā.
Šie notikumi ir nopietns brīdinājums tam, ka ES dalībvalstīm ir jārīkojas daudz saskaņotāk savās attiecībās ar Krieviju.

28-11-2019

Es līdz ar visu Eiropas Tautas partiju grupu Eiropas Parlamentā atbalstu šo rezolūciju, jo ASV piemērotie ievedmuitas tarifi lauksaimniecības nozares precēm ir netaisnīgi.
Airbus un Boeing strīds ir jāatrisina sarunu ceļā, nevis savstarpējos tirdzniecības karos. Šajā negodīgo subsīdiju avio ražotājiem lietā vainīgas ir abas puses. Turklāt situāciju vēl netaisnīgāku padara fakts, ka ASV ar ievedmuitas tarifiem apliek absolūti nesaistītu nozari un preču ražotājus, kā piemēram, siera, vīna vai saldētu augļu ražotājus.
Ir skaidrs, ka šiem ASV tarifiem būs būtiska negatīva ietekme uz dažām dalībvalstīm un produktiem, un jo īpaši uz kopējo lauksaimniecības nozari. Tāpēc ar šo rezolūciju mēs aicinām Eiropas Komisiju saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem mobilizēt ātru atbalstu vissmagāk skartajām nozarēm un izmantot visus pieejamos instrumentus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un attiecīgajiem pasākumiem iekšējā tirgū. ETP grupa vienmēr būs mūsu ražotāju pusē, cenšoties atrast viņiem labāko risinājumu.
Jāatzīmē, ka paralēli ir vērojamas arī pozitīvas tendences. Apsveicama ir Eiropas Savienības nesenā vienošanās ar ASV par augstas kvalitātes liellopu gaļas importu. Tas ir ES solis, lai mazinātu transatlantisko tirdzniecības attiecību saspīlējumu.

24-10-2019

I support this resolution as the EPP stands by the opening of accession negotiations with Albania and North Macedonia as is recommended by the European Commission. I call on those few Member States opposing the political will of the overwhelming majority of states to be responsible and reconsider their opposition to opening of negotiations.
The postponement of opening EU accession negotiations with Albania and North Macedonia is a deeply painful and disappointing decision for these countries, the Western Balkan region and Europe.
It undermines the EU’s credibility because the EU has failed on its commitments when our partners deliver on theirs to undergo in-depth reforms and resolve conflicts. We must recognise that progressing on the path towards EU accession also has an immense and positive transformative effect on the candidate countries and is important for stability in Europe’s neighbourhood.
It is of utmost importance now to convene a parliamentary dialogue with the leadership of the Western Balkans, to develop a strategy in driving forward the EU reform agenda.
The EU’s enlargement policy has been the most effective foreign policy instrument of the Union. Its further dismantlement might lead to an increasingly unstable situation in the EU’s immediate neighbourhood.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg