Please fill this field
Mara BIZZOTTO Mara BIZZOTTO
Mara BIZZOTTO

Grúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais

Comhalta

an Iodáil - Lega (an Iodáil)

Dáta Breithe : , Bassano del Grappa (VI)

8ú Téarma Parlaiminteach Mara BIZZOTTO

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Feisirí Neamhcheangailte
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Grúpa Eoraip na Náisiún agus na Saoirse - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lega Nord (an Iodáil)

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : An Coiste um Achainíocha
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Achainíocha
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada
 • 19-01-2017 / 01-03-2018 : An Coiste um Achainíocha
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework EN

05-12-2018 EMPL_AD(2018)623700 PE623.700v02-00 EMPL
Eduard KUKAN

OPINION on the implementation report on the EU Youth Strategy EN

28-03-2018 EMPL_AD(2018)616742 PE616.742v02-00 EMPL
João PIMENTA LOPES

OPINION on strengthening economic, social and territorial cohesion in the European Union: the 7th report of the European Commission EN

22-03-2018 EMPL_AD(2018)617994 PE617.994v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

18-04-2019

Il Parlamento è chiamato all'approvazione dell'accordo interistituzionale sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. A partire dal 2030 i nuovi autocarri saranno obbligati a ridurre, in media, le emissioni di CO2 del 30%, altrimenti subiranno una sanzione pecuniaria sotto forma di indennità per emissioni in eccesso. Nel testo ho riscontrato varie criticità che mi hanno spinta ad esprimere voto contrario.

18-04-2019

Non condivido quanto contenuto in questo testo, che risulta non equilibrato e che contiene alcuni passaggi poco chiari, che potrebbero aprire a criticità.
Per questi motivi non ho inteso sostenerlo con il mio voto.

18-04-2019

Il testo oggetto di voto, mira ad integrare le norme esistenti in materia di diritto societario dell'UE, codificate nella direttiva (UE) 2017/1132. Ritengo che non vi siano passaggi problematici e che il testo sia equilibrato.
Ho quindi inteso sostenerlo col mio voto.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Freagraí ar Cheisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Freagra ar cheisteanna na bhFeisirí ar BCE agus ar cheisteanna maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Tairiscintí pearsanta i gcomhair rún

Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíocht AE. Déantar tairiscintí inghlactha a tharchur chuig an gcoiste freagrach, ar coiste é a chinnfidh cén nós imeachta a bheidh le leanúint. Riail 143

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on Drosophila suzukii EN

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Tite ar lár
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 16 - 13-03-2017

Dearbhú i scríbhinn on support for the European cereals sector EN

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Tite ar lár
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Angelo CIOCCA Mario BORGHEZIO Dominique BILDE Mylène TROSZCZYNSKI Mireille D'ORNANO Philippe LOISEAU Salvatore CICU Raffaele FITTO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Joëlle MÉLIN
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 21 - 13-03-2017

Dearbhú i scríbhinn on Cydalima perspectalis EN

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Tite ar lár
Mireille D'ORNANO Edouard FERRAND Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Salvatore CICU Raffaele FITTO Jean-François JALKH Sylvie GODDYN Marie-Christine ARNAUTU Philippe LOISEAU
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 16 - 13-03-2017

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg