Please fill this field
Andrey KOVATCHEV Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Leas-Chathaoirleach

an Bhulgáir - Citizens for European Development of Bulgaria (an Bhulgáir)

Dáta Breithe : , Sofia

7ú téarma parlaiminteach Andrey KOVATCHEV

Grúpaí polaitiúla

 • 24-08-2009 / 15-09-2009 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta an bhiúró

Páirtithe náisiúnta

 • 24-08-2009 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (an Bhulgáir)

Leas-Chathaoirleach

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Comhalta ionadaíoch

 • 15-09-2009 / 18-01-2012 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

all-activities

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the draft Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 EN

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE 519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on the proposal for a Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 EN

27-09-2012 REGI_AD(2012)492590 PE 492.590v04-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement EN

24-11-2011 AFET_AD(2011)474076 PE 474.076v02-00 AFET
Andrey KOVATCHEV

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on an EU Strategy for the Black Sea EN

02-12-2010 REGI_AD(2010)450846 PE 450.846v02-00 REGI
Victor BOŞTINARU

OPINION Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology EN

16-07-2010 AFET_AD(2010)441312 PE 441.312v02-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER

OPINION on developing the job potential of a new sustainable economy EN

24-06-2010 REGI_AD(2010)440127 PE 440.127v02-00 REGI
Kerstin WESTPHAL

Tairiscintí i gcomhair rún

Is féidir le Feisirí tairiscint pearsanta ar shaincheisteanna a thagann faoi réimse gníomhaíochta an Aontais a chur síos. Cuirtear an rún sin ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach lena bhreithniú. Riail 143

Ceisteanna parlaiminteacha

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí comhpháirte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht a chur síos. Is iad institiúidí eile AE na seolaithe Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí iomlánach, agus ar an ord ina gcuirtear iad. Riail 128

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the protection of dolphins in the Black Sea EN

02-07-2012 P7_DCL(2012)0023 Tite ar lár
Elena BĂSESCU Chris DAVIES Andrey KOVATCHEV Isabella LÖVIN Kristian VIGENIN
Dáta oscailte : 02-07-2012
Dáta don titim ar lár : 08-11-2012
Líon na sínitheoirí : 193 - 26-10-2012

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg