Loránt VINCZE : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an India 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Loránt VINCZE  
Loránt VINCZE 

Ar MHOL NUACHTA PE

Teagmháil