Lena DÜPONT : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 
An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil