Biljana
BORZAN

Obrazloženja glasovanja (napisan.) - 8. parlamentarni saziv Biljana BORZAN

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta.

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Promicanje zapošljavanja pitanje je od zajedničkog interesa svih nas i zahtijeva koordinirano djelovanje na europskoj razini.

Gospodarenje otpadom (B8-0231/2019)

04-04-2019

Podržavam ovu Rezoluciju.
Na temelju stotina primljenih peticija po ovom pitanju, ova rezolucija naglašava Okvirnu direktivu o otpadu koja je izglasana 2018. i poziva na ispravnu implementaciju ove Direktive.

Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Ovo su nova pravila kojima se utvrđuje jasan regulatorni okvir za upravljanje plinovodima unutar EU-a i zemalja izvan EU-a. Svi budući plinovodi iz zemalja koje nisu članice EU-a morat će se pridržavati pravila EU-a, a to je uvijek bio glavni cilj Europskog parlamenta.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Ribarstvo je ključno za život i kulturnu baštinu mnogih obalnih područja diljem EU-a. Podrška lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice ključna je za pomoć gospodarskoj diversifikaciji u lokalnom kontekstu.

Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Smatram kako je ažuriranje standarda za osobne iskaznice svakako dobrodošlo, kako bi ih bilo teže krivotvoriti i lakše koristiti. Međutim, obvezno prikupljanje otisaka prstiju za osobne iskaznice u cijelom EU-u je nepotrebno, opterećujuće i izaziva ozbiljne probleme u zaštiti privatnosti podataka. Vjerujem da odluku o tome treba donijeti na nacionalnoj, a ne na razini EU-a, kako bi se omogućila stvarna rasprava u svakoj zemlji.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (A8-0270/2018 - David Casa)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Potrebne su ambiciozne mjere za usklađivanje radnog i privatnog života, uključujući dobro plaćena odsustva na razini EU-a, kako bi se osigurao jednak udio odgovornosti za brigu i jednakost muškaraca i žena na tržištu rada, uključujući uklanjanje rodnih razlika u plaćama i mirovinama. Smatram kako je ovo prvi korak u pravom smjeru.

Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe (A8-0010/2019 - Kay Swinburne)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.
Smatram kako treba maksimalno pojednostaviti postupak i omogućiti pravilno praćenje kretanja i pružanje osnove za upravljanje daljnjim automatizacijama procesa koji su definirani zakonima Unije o trošarinama, gdje se takva automatizacija smatra korisnom za kretanje roba i učinkovitu primjenu carina.

Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski)

04-04-2019

Podržavam ovo Izvješće.

Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova)

27-03-2019

Podržavam ovu vrijednu inicijativu

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner)

26-03-2019

Podržavam skidanje imuniteta

Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier)

26-03-2019

Podržavam ovo izvješće. Multinacionalne tvrtke morat će pažljivo razmisliti prije nego što se uključe u neetično ponašanje, a potrošači će imati sredstva pravnog lijeka ako i kada one to učine.

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda)

26-03-2019

Podržavam ovo Izvješće o Protokolu uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela.

Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (A8-0149/2019 - David McAllister)

26-03-2019

Podržavam ovo izvješće. U posljednje vrijeme je primjetan određeni napredak u Uzbekistanu, ali on se ne može samo gledati kroz ekonomska događanja u toj državi. Politički zatvorenici koji su zatvoreni za vrijeme bivšeg predsjednika Islama Karimova, moraju biti oslobođeni!

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)

26-03-2019

Podržavam ovo Izvješće o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih doba.

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

26-03-2019

Podržavam ovo izvješće o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije.

Unutarnje tržište električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)

26-03-2019

Podržavam ovo Izvješće o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije.

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen)

26-03-2019

Podržavam ovo Izvješće o agenciji za unutarnje tržište električne energije.