Biljana
BORZAN

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Biljana BORZAN

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Prava izvođača

05-11-2018 P-005595/2018 Komisija