Biljana BORZAN : Životopis 

Izvorna verzija : EN 

Životopis (Za objavljene podatke odgovorna je isključivo zastupnica.)  
Ažurirano: 12/02/2015 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

 • 1997 : doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta

Profesionalna karijera 

 • 1997-2007 : liječnica u Domu zdravlja Osijek

Politička karijera 

Položaj u političkoj stranci ili nacionalnom sindikatu  
 • 2005-2012 : predsjednica Gradske organizacije SDP Osijek (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
 • 2008-2012 : članica predsjedništva SDP-a
 • 2012-... : predsjednica Gradske organizacije SDP Osijek
 • 2012-... : članica predsjedništva SDP-a
Položaji u tijelima lokalne uprave  
 • 2001-2004 : vijećnica u Gradskom vijeću Grada Osijeka
 • 2004-2005 : predsjednica u Gradskom vijeću Grada Osijeka
 • 2005-2008 : vijećnica u Gradskom vijeću Grada Osijeka
 • 2008-2009 : zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka
 • 2009-2013 : vijećnica u Gradskom vijeću Grada Osijeka
Položaji u nacionalnom parlamentu  
 • 2007-2011 : zastupnica u Hrvatskom saboru, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku; članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije
 • 2011-2013 : zastupnica u Hrvatskom saboru, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku; članica Odbora za vanjsku politiku; članica Izaslanstva Hrvatskog Sabora u Zajedničkom parlamentarnom Odboru RH-EU
Položaji u institucijama EU-a  
 • 12/2011-06/2013 : promatračica u Europskom parlamentu
 • 07/2013-07/2014 : zastupnica u Europskom parlamentu

Kontakt