Biljana BORZAN : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Provjera valjanosti mandata (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha)  
 

Podržavam ovo Izvješće. Naša je dužnost provesti verifikaciju akreditacija u Europskom parlamentu u skladu s pravilima istoga.

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3.: razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa – titanij dioksid (B9-0071/2020)  
 

Podržavam ovo Izvješće. Klasifikacija tvari kao što je TiO2 povećat će razinu zaštite zdravlja ljudi i obvezati industriju na smanjivanje bilo kojeg identificiranog rizika za zdravlje radnika ili potrošača.

Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)  
 

Podržavam nastojanja da se uvede standardizirani punjač za manje elektroničke uređaje, to je u interesu zaštite potrošača i okoliša.

Razlike u plaćama između muškaraca i žena (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)  
 

Podržavam ovu Rezoluciju. Smatram kako je konačno vrijeme da se donesu obvezujuće mjere i potpuna politika i praksa transparentnosti u kompanijama, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, kao što su revizije plaća, godišnji akcijski planovi za rodnu ravnopravnost i njihovo praćenje, rodno neutralni kriteriji kod ocjene posla, učinkovit pristup pravdi i određivanje kazne i sankcija za zaustavljanje jaza u plaćama kod muškaraca i žena.

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)  
 

Podržavam ovo Izvješće. Moramo nastaviti s konstruktivnim pristupom u izgradnji budućeg odnosa koji će služiti našim zajedničkim interesima uz očuvanje Irskog mirovnog procesa, integritet jedinstvenog tržišta i zaštitu prava građana. EU mora jamčiti naše zajedničke visoke standarde u području zaštite okoliša, socijalne zaštite i rada.

Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020)  
 

Podržavam ovo Izvješće o aktualnim saslušanjima u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj.
Moramo i dalje vršiti pritisak na Vijeće, kao i na novu Europsku komisiju. Smatram kako moraju koristiti sve instrumente koji im stoje na raspolaganju kako bi branili demokraciju, vladavinu prava i temeljna ljudska prava u Europi, pa makar to uključivalo i potencijalne proračunske posljedice.

COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (B9-0035/2020)  
 

Podržavam ovo Izvješće.
Smatram kako je potrebno više ambicije za zaštitu našeg okoliša i biološke raznolikosti, uključujući i uspostavljanje ambicioznih ciljeva za očuvanje prirode (30 %) i obnovu degradiranih ekosustava. Sada je vrijeme da se prijeđe s riječi na djela.

Rad Europskog ombudsmana u 2018. (A9-0032/2019 - Peter Jahr)  
 

Podržavam ovo izvješće.

Protokol uz Sporazum između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska)  
 

Podržavam ovo izvješće. Ovo tehničko prilagođavanje će omogućiti Republici Island i Kraljevini Norveškoj da zahtijevaju usporedbu podataka otisaka prstiju s podacima koje su unijele druge države sudionice, pohranjene u bazi podataka Eurodac kada žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi osumnjičenoj za ozbiljan zločin ili terorizam.

Sporazum između EU-a i Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba)  
 

Podržavam ovo Izvješće o Sporazumu između EU-a i Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu.

Kontakt