Please fill this field
Biljana BORZAN Biljana BORZAN
Biljana BORZAN

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Potpredsjednica

Hrvatska - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Hrvatska)

Datum rođenja : , Osijek

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Biljana BORZAN

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Utjecaj pandemije COVID-19 na zaposlenost zahtijevao je značajno ažuriranje smjernica.
Potrebni su nam progresivni prijedlozi politika kako bismo osigurali demokratski, uključivi i socijalno pravedni oporavak. Svako zapošljavanje mora osigurati poštene plaće kako bi se uklonilo poslovno siromaštvo i osigurao dostojanstven životni standard.

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Nakon izbijanja bolesti COVID-19 i intenziviranja klimatskih nepogoda, EU će pojačati svoj postupak podrške udomljavanja izbjeglica širom svijeta. Ove zajednice, koje su ranjivije nego prije zbog globalnog scenarija koji se mijenja, neće biti ostavljene same u borbi protiv ovih neviđenih izazova.

Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije (A9-0130/2020 - Claudia Gamon)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće u kojemu se glavni fokus stavlja na zeleni vodik uz jačanje uloge i doprinosa aktivnih potrošača u energetskim sustavima.

Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu (B9-0122/2020)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Smatram kako moramo ostati posvećeni u doprinosu ispunjavanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a. Isto tako, kontinuirano povećanje obnovljivih izvora energije i elektrifikacije, u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima, zahtijeva i zahtijevat će značajna ulaganja u infrastrukturu distribucijskog sustava.

Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće o sklapanju sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka.

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja (B9-0207/2020)

10-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Akcijski plan Komisije je pravovremeni podsjetnik da je potrebno mnogo učiniti kako bi se poboljšao plan za borbu protiv korupcije u EU-u. Sve ovo dolazi u trenutku kada je to najpotrebnije, s obzirom na nedavne skandale s raznim bankama diljem Europe.

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze)

09-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Europska građanska inicijativa predstavlja veliko postignuće Lisabonskog ugovora u nastojanju da se poboljša kvaliteta europske demokracije.

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. (A9-0081/2020 - David Cormand)

09-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Europska investicijska banka svakim danom postaje sve važniji akter ulaganja na razini EU-a, ojačana nedavnim prijedlozima plana za oporavak. Ova velika odgovornost trebala bi doći zajedno s pojačanom odgovornošću pred zastupnike u Europskom parlamentu, koji predstavljaju građane EU-a, kako bi im se omogućilo kontroliranje ispravne provedbe političkih prioriteta EU-a, poput zelene i digitalne tranzicije.

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018. (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs)

09-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Zaštita proračuna EU-a ne bi bila moguća bez zajedničkih napora EU institucija i nacionalnih tijela. Iz tog razloga potičemo stalnu suradnju između država članica i Europske komisije.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (A9-0111/2020 - Younous Omarjee)

08-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Borba protiv nezaposlenosti mladih treba biti naš prioritet svakoga dana i u svakom pogledu, a posebno u vrijeme krize kakva nas trenutno pogađa.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg