• Sylviane H.   AINARDI  

Sylviane H. AINARDI : Prijedlog/Prijedlozi rezolucija - 5. parlamentarni saziv 

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

PROPOSITION DE RESOLUTION sur le Nigeria : cas de Amina Lawal FR  
- B5-0182/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on behalf of the GUE/NGL Group EN  
- B5-0049/2003