Franco BONANINI : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Nezavisni zastupnici

Nacionalne stranke 

  • 12-04-2013 / 14-07-2013 : Partito Democratico (Italija)
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Indipendente (Italija)

Zastupnik 

  • 17-04-2013 / 30-06-2013 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Hrvatske
  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike

Zamjenik 

  • 17-04-2013 / 15-05-2013 : Odbor za proračune
  • 16-05-2013 / 30-06-2014 : Odbor za promet i turizam

all-activities 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na zdravlje bilja i biljni reproduktivni materijal, kojom se izmjenjuju direktive Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005, Direktiva 2009/128/EZ i Uredba (EZ) br. 1107/2009 i stavljaju izvan snage odluke Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ  
- ENVI_AD(2013)516768 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o istrazi u vezi s automobilskom nesrećom u kojoj je ubijen Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Ne razmatra se  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 119 - 14-04-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima