Joëlle
BERGERON

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Joëlle BERGERON

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Abortion EN

13-10-2016 E-007738/2016 Vijeće