Marie-Christine
ARNAUTU

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Marie-Christine ARNAUTU

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o vojnoj mobilnosti

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

MIŠLJENJE o Svemirskoj strategiji za Europu

02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249 PE601.249v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

05-05-2017 TRAN_AD(2017)597693 PE597.693v02-00 TRAN
Wim van de CAMP

MIŠLJENJE o Europskom programu za ekonomiju suradnje

12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749 PE597.749v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595619 PE595.619v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595647 PE595.647v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808 PE585.808v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

MIŠLJENJE o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva

18-10-2016 TRAN_AD(2016)585780 PE585.780v02-00 TRAN
István UJHELYI

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina

07-09-2016 TRAN_AD(2016)583876 PE583.876v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

01-09-2016 TRAN_AD(2016)584223 PE584.223v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za alpsku regiju

25-05-2016 TRAN_AD(2016)575341 PE575.341v02-00 TRAN
Daniela AIUTO