Jean
ARTHUIS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Jean ARTHUIS

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ

08-12-2016 BUDG_AD(2016)592201 PE592.201v02-00 BUDG
Clare MOODY

MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310 PE589.310v02-00 BUDG
Andrey NOVAKOV

MIŠLJENJE o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. – mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije

08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060 PE577.060v02-00 AGRI
Peter JAHR