Jean
ARTHUIS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Jean ARTHUIS

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”, programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

26-11-2018 BUDG_AD(2018)626923 PE626.923v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

19-06-2018 BUDG_AD(2018)620816 PE620.816v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje sredinom programskog razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.

22-02-2018 BUDG_AD(2018)616571 PE616.571v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018.

25-01-2018 BUDG_AD(2018)613600 PE613.600v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike

10-10-2017 BUDG_AD(2017)609504 PE609.504v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o ustavnim, pravnim i institucijskim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona

26-01-2017 BUDG_AD(2017)594135 PE594.135v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta

26-10-2016 BUDG_AD(2016)589457 PE589.457v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580697 PE580.697v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2016. godinu

16-02-2016 BUDG_AD(2016)575091 PE575.091v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015.

29-09-2015 BUDG_AD(2015)565141 PE565.141v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o temi „Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona”

26-05-2015 BUDG_AD(2015)554633 PE554.633v03-00 BUDG
Jean ARTHUIS

MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomskih politika: Godišnji pregled rasta za 2015. godinu

23-02-2015 BUDG_AD(2015)546556 PE546.556v03-00 BUDG
Jean ARTHUIS