Damian
DRĂGHICI

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Damian DRĂGHICI

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o učenju o EU-u u školama

03-02-2016 A8-0021/2016 PE567.672v02-00 CULT
Damian DRĂGHICI