Please fill this field
Damian DRĂGHICI Damian DRĂGHICI
Damian DRĂGHICI
Rumunjska

Datum rođenja : , București

8. parlamentarni saziv Damian DRĂGHICI

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 27-11-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Rumunjska)
 • 28-11-2016 / 01-07-2019 : Independent (Rumunjska)

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kulturu i obrazovanje

Zamjenik

 • 08-07-2014 / 04-10-2016 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
 • 05-05-2015 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 05-05-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o učenju o EU-u u školama

03-02-2016 A8-0021/2016 PE567.672v02-00 CULT
Damian DRĂGHICI

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

22-10-2018 CULT_AD(2018)623815 PE623.815v03-00 CULT
Curzio MALTESE

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o prekograničnim zahtjevima za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima

28-06-2018 CULT_AD(2018)610922 PE610.922v03-00 CULT
Nikolaos CHOUNTIS

MIŠLJENJE o medijskom pluralizmu i slobodi medija u Europskoj uniji

05-03-2018 CULT_AD(2018)612242 PE612.242v03-00 CULT
Curzio MALTESE

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO

17-01-2019

În calitate de raportor alternativ pe raportul referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor, apreciez adoptarea în plen. Este nevoie de o abordare transfrontalieră clară și coerentă a cererilor de restituire la nivelul UE, care să depășească dificultățile existente și să faciliteze obținerea unor soluții juste și echitabile.
În acest scop, Comisia trebuie să aibă în vedere înființarea unui organism consultativ al UE pentru a ajuta statele membre și alți actori în eforturile lor de a localiza și identifica operele de artă și alte bunuri culturale furate și de a le restitui proprietarilor lor legitimi.
Furtul de opere de artă și alte bunuri culturale în timpul conflictelor armate și al războaielor, precum și pe timp de pace, constituie o problemă mondială comună care trebuie abordată atât din prisma prevenirii, cât și a restituirii lor, pentru a proteja și a asigura integritatea patrimoniului și a identității culturale. Este necesar să se recurgă în mod sistematic la o cercetare independentă privind proveniența operelor, pentru a le identifica operativ cele furate, a facilita restituirea acestora, a garanta o piață a obiectelor de artă mai transparentă și mai responsabilă.

Europass: okvir za vještine i kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) RO

15-03-2018

Revizuirea cadrului comunitar unic pentru transparența calificărilor și a competențelor (Europass) este necesară pentru a asigura simplificarea și eficientizarea recunoașterii și interoperabilității calificărilor și competențelor cetățenilor Uniunii obținute prin diferite tipuri de educație și formare, inclusiv a celor dobândite prin învățarea non-formală și informală și prin experiență practică. Este important ca noul cadru Europass să diversifice serviciile oferite și să valorifice optim potențialul sistemelor digitale. Nu în ultimul rând, renovarea cadrului Europass trebuie să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor pentru grupurile dezavantajate, persoanele cu un nivel scăzut de educație, cetățenii în vârstă, șomerii de lungă durată.

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) RO

15-03-2018

Raportul Silviei Costa (S&D) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020) transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului European cu privire la Orchestra de tineret a Uniunii Europene (EUYO).
Încă de la crearea sa în 1976, misiunea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene a fost aceea de a uni tinerii muzicieni cei mai talentați din Europa cu dirijori de renume internațional, depășindu-se granițele culturale, sociale, economice, religioase și politice. Membrii orchestrei sunt selectați în conformitate cu criterii de calitate exigente, prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale în toate statele membre, făcând-o unică în rândul orchestrelor din Europa.
Ținându-se cont de rolul vital al culturii și al educației în consolidarea identității noastre europene, în cadrul raportului a fost votat amendamentul la programul „Europa creativă”, care va asigura anual bugetul necesar pentru funcționarea orchestrei până la finalul acestui program de finanțare, și anume până în anul 2020.
Este important de subliniat faptul că EUYO promovează ideea unei Europe întemeiate pe conceptul de pace, cultură și înțelegere reciprocă și pe patrimoniul muzical al Europei.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o dostupnosti stanovanja za ugrožene zajednice

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Ne razmatra se
Damian DRĂGHICI Norica NICOLAI Daciana Octavia SÂRBU Sirpa PIETIKÄINEN Cătălin Sorin IVAN Benedek JÁVOR Ilhan KYUCHYUK Stefan ECK Terry REINTKE Nedzhmi ALI Tomáš ZDECHOVSKÝ Mircea DIACONU Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Nicola CAPUTO
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 91 - 13-12-2016

Pisana izjava o pitkoj vodi kao temeljnom pravu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Ne razmatra se
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 78 - 13-12-2016

Pisana izjava o odnosu EU-a s trećim zemljama koje imaju izravnu korist od korupcije unutar EU-a

11-04-2016 P8_DCL(2016)0032 Ne razmatra se
Cătălin Sorin IVAN Santiago FISAS AYXELÀ Renate WEBER Daciana Octavia SÂRBU Viorica DĂNCILĂ Andi CRISTEA Damian DRĂGHICI Claudia ȚAPARDEL Derek VAUGHAN Christel SCHALDEMOSE Victor NEGRESCU Emilian PAVEL
Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Broj potpisnika : 90 - 12-07-2016