Please fill this field
Miriam DALLI Miriam DALLI
Miriam DALLI

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Potpredsjednica

Malta - Partit Laburista (Malta)

Datum rođenja : , St. Julian's

8. parlamentarni saziv Miriam DALLI

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Malta)

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 09-02-2015 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke

Zamjenica

 • 08-07-2014 / 08-02-2015 : Odbor za predstavke
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013

15-04-2015 ENVI_AD(2015)549395 PE549.395v02-00 ENVI
Miriam DALLI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

23-11-2018 LIBE_AD(2018)627729 PE627.729v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MIŠLJENJE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

18-10-2018 ENVI_AD(2018)625210 PE625.210v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

MIŠLJENJE o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a

24-10-2017 ENVI_AD(2017)609657 PE609.657v02-00 ENVI
Mireille D'ORNANO

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of Eurojust concluding a cooperation agreement with Denmark, which would allow both parties to meet the challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States.

Koordinacija sustava socijalne sigurnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

In the time of increased labour mobility, we need to have clear rules for posted and self-employed workers. This report does not deliver effective social protection to all the workers. I voted against this report.

Emisijske norme CO2 za nova teška vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

Heavy duty vehicles are responsible for one quarter of total road transport CO2 emissions. With this report the EU has proven itself as a leader when it comes to clean mobility. With the increase of reduction targets for CO2, ZLEVs and excess emission premiums we move more towards decarbonisation of transport and towards better compliance with the Paris Climate Agreement. I voted in favour of this report.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o zatajivanju srca

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Ne razmatra se
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 236 - 25-01-2017

Pisana izjava o uspostavi dobrovoljnog programa izvrsnosti za digitalno obrazovanje na razini EU-a

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Ne razmatra se
Brian HAYES Deirdre CLUNE Marlene MIZZI Miriam DALLI Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Roberta METSOLA Ivo BELET Tom VANDENKENDELAERE Esther de LANGE
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 48 - 13-12-2016

Pisana izjava o borbi protiv mržnje i ekstremizma na internetu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Ne razmatra se
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Patricija ŠULIN Péter NIEDERMÜLLER Jozo RADOŠ Heinz K. BECKER Angel DZHAMBAZKI Iskra MIHAYLOVA Anna ZÁBORSKÁ Miriam DALLI Hannu TAKKULA Boris ZALA Nedzhmi ALI Brian HAYES Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Filiz HYUSMENOVA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Zigmantas BALČYTIS
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 143 - 13-12-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg