Czesław
HOC

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Czesław HOC

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

27-09-2018 EMPL_AD(2018)623789 PE623.789v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS