Czesław
HOC

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Czesław HOC

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

TEN-T revision EN

19-12-2018 E-006391/2018 Komisija