Please fill this field
Mary Elizabeth BANOTTI Mary Elizabeth BANOTTI
Mary Elizabeth BANOTTI
Irska

Datum rođenja : , Dublin

3. parlamentarni saziv Mary Elizabeth BANOTTI

Klubovi zastupnika

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Članica

Nacionalne stranke

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Fine Gael Party (Irska)

Potpredsjednica

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, medije i sport
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije

Zastupnik

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

Zamjenica

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za prava žena
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske