Please fill this field
Raymonde M.E.A. DURY Raymonde M.E.A. DURY
Raymonde M.E.A. DURY
Belgija

Datum rođenja : , Haine-St.-Paul

2. parlamentarni saziv Raymonde M.E.A. DURY

Klubovi zastupnika

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika socijalista - Članica

Nacionalne stranke

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti socialiste (Belgija)

Potpredsjednica

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za Pravilnik i predstavke
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za predstavke

Zastupnik

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za Pravilnik, provjeru valjanosti mandata i imunitete
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje

Zamjenica

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za razvoj i suradnju
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za prava žena
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za razvoj i suradnju