Please fill this field
Raymonde M.E.A. DURY Raymonde M.E.A. DURY
Raymonde M.E.A. DURY
Belgija

Datum rođenja : , Haine-St.-Paul

3. parlamentarni saziv Raymonde M.E.A. DURY

Klubovi zastupnika

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Klub zastupnika socijalista - Potpredsjednica
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica

Nacionalne stranke

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti socialiste (Belgija)

Zastupnik

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za institucijska pitanja
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za prava žena
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za političke poslove
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između AKP-a i EEZ-a (AKP – EEZ)
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za prava žena
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za vanjske poslove i sigurnost
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Pododbor za ljudska prava
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (AKP – EEZ)

Zamjenica

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za institucijska pitanja
 • 17-03-1992 / 17-06-1992 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Malte
 • 17-06-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske