Please fill this field
Raymonde M.E.A. DURY Raymonde M.E.A. DURY
Raymonde M.E.A. DURY
Belgija

Datum rođenja : , Haine-St.-Paul

4. parlamentarni saziv Raymonde M.E.A. DURY

Klubovi zastupnika

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica
 • 09-02-1995 / 30-04-1998 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Potpredsjednica

Nacionalne stranke

 • 19-07-1994 / 30-04-1998 : Parti socialiste (Belgija)

Zastupnik

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za institucijska pitanja
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose s Transkavkazom
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose s Transkavkazom
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 30-04-1998 : Odbor za institucijska pitanja
 • 02-10-1997 / 30-04-1998 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)

Zamjenica

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za prava žena
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
 • 16-01-1997 / 30-04-1998 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 16-01-1997 / 30-04-1998 : Odbor za prava žena
 • 14-10-1997 / 30-04-1998 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem