Please fill this field
Heinrich AIGNER Heinrich AIGNER
Heinrich AIGNER
Njemačka

Datum rođenja : , Ebrach (Bayern)

Datum smrti :

2. parlamentarni saziv Heinrich AIGNER

Klubovi zastupnika

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Njemačka)

Predsjednik

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračunski nadzor
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Odbor za proračunski nadzor

Zastupnik

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

Zamjenik

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračune
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Odbor za proračune