Please fill this field
Roberta ANGELILLI Roberta ANGELILLI
Roberta ANGELILLI
Italija

Datum rođenja : , Roma

6. parlamentarni saziv Roberta ANGELILLI

Klubovi zastupnika

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Unija za Europu naroda - Članica

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Italija)

Zastupnik

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama Perzijskog zaljeva, uključujući Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama Perzijskog zaljeva, uključujući Jemen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom

Zamjenica

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom, Islandom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za vanjske poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za ljudska prava

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the protection of consumers, in particular minors, in respect of the use of video games EN

21-01-2009 LIBE_AD(2009)415189 PE 415.189v02-00 LIBE
Roberta ANGELILLI

OPINION on the proposal for a European Parliament and Council decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme ‘Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information’ as part of the general programme ‘Fundamental Rights and Justice’ EN

20-04-2006 LIBE_AD(2006)370115 PE 370.115v04-00 LIBE
Roberta ANGELILLI

OPINION on the proposal for a recommendation of the European Parliament and of the Council on the protection of minors and human dignity and the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and information services industry EN

15-04-2005 LIBE_AD(2005)353374 PE 353.374v03-00 LIBE
Roberta ANGELILLI

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on emergency cooperation in recovering missing children EN

21-04-2008 P6_DCL(2008)0036 Usvojeno
Edward MCMILLAN-SCOTT Roberta ANGELILLI Glenys KINNOCK Evelyne GEBHARDT Diana WALLIS
Datum otvaranja : 21-04-2008
Datum isteka roka : 24-07-2008
Usvojeno (dana) : 02-09-2008
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2008)0391
Broj potpisnika : 418 - 24-07-2008

Pisana izjava on the exponential increase in online paedophilia EN

10-03-2008 P6_DCL(2008)0017 Ne razmatra se
Cristiana MUSCARDINI Gerardo GALEOTE Anna ZÁBORSKÁ Roberta ANGELILLI Daniel DĂIANU
Datum otvaranja : 10-03-2008
Datum isteka roka : 19-06-2008
Broj potpisnika : 193 - 19-06-2008

Pisana izjava on "dys"crimination and social exclusion affecting children with "dys"abilities EN

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Usvojeno
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU Richard HOWITT Kathy SINNOTT Roberta ANGELILLI Anna ZÁBORSKÁ
Datum otvaranja : 18-06-2007
Datum isteka roka : 25-10-2007
Usvojeno (dana) : 13-11-2007
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P6_TA(2007)0506
Broj potpisnika : 432 - 25-10-2007

Popis nazočnih

Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.