Roberta ANGELILLI : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italija)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italija)

Potpredsjednica 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europski parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europski parlament

Zastupnik 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o preporukama Komisiji o borbi protiv nasilja nad ženama  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
OPINION on ‘Tackling youth unemployment: possible ways out’ EN  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
OPINION Proposal for a Council regulation (EU) implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation EN  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o slobodi potlačenih manjina i osoba  
- P7_DCL(2014)0004 - Ne razmatra se  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 38 - 14-04-2014
Pisana izjava o poboljšanju ranog dijagnosticiranja kardiovaskularnih bolesti kod žena  
- P7_DCL(2014)0003 - Ne razmatra se  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 151 - 14-04-2014
Pisana izjava o suzbijanju poremećaja hranjenja  
- P7_DCL(2013)0026 - Ne razmatra se  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Datum otvaranja : 09-12-2013
Datum isteka roka : 09-03-2014
Broj potpisnika : 68 - 10-03-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima