Filip DE MAN : Početna stranica 

Član 

Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za vanjske poslove 
Pododbor za sigurnost i obranu 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt