Lars Patrick BERG : Početna stranica 

Član 

Odbor za vanjske poslove 
Pododbor za ljudska prava 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom arapskog Magreba, uključujući Zajedničke parlamentarne odbore EU-a i Maroka, EU-a i Tunisa te EU-a i Alžira 

Zamjenik 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Posljednje aktivnosti 

Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (B9-0093/2020, B9-0095/2020) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Prigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi (B9-0089/2020) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt