Marek BELKA : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt