Please fill this field
Sándor RÓNAI Sándor RÓNAI
Sándor RÓNAI

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Član

Mađarska - Demokratikus Koalíció (Mađarska)

Datum rođenja : , Budapest

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Sándor RÓNAI

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) HU

15-05-2020

A Covid19 járvány és a következtében kialakult válság óriási kihívások elé állítja a hatóságokat, polgárokat és gazdasági szereplőket, különösen a fuvarozókat. A rendelet célja, hogy átmeneti intézkedéseket hozzon a közúti és vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és tengerbiztonság területén okozott rendkívüli körülmények kezelésére. Az intézkedések között szerepel egyes bizonyítványok és engedélyek megújítására és érvényességi idejének meghosszabbítására megállapított határidők kiterjesztése és az egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztása. Ennek megfelelően, szavazatommal támogattam a rendelet elfogadását.

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (A9-0078/2020 - Tomáš Zdechovský) HU

14-05-2020

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy az Európai Parlament halassza el az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) főtitkára számára az EGSZB 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát. A Számvevőszék megállapításai alapján az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetések összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és a megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek. Azonban az adott évben több zaklatási eset került bejelentésre, melyeknél az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) folytatott vizsgálatokat. A kivizsgálás lezártával az OLAF jelentését és ajánlásait az EGSZB elnöke elé terjesztette, akinek az ajánlások nyomon követéséről és a jogsértés orvosolása érdekében hozott intézkedésekről legkésőbb 2020 szeptemberéig kell tájékoztatnia a mentesítésért felelős hatóságot. Ennek megfelelően támogattam a javaslat elfogadását, így a mentesítés megadásáról szóló határozat elhalasztását.

Sigurnosna mreža za zaštitu korisnika programa EU-a: donošenje rezervnog plana za VFO (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) HU

13-05-2020

. – A többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének célja, hogy egy biztonsági háló létrehozásával az uniós programok kedvezményezettjei védve legyenek arra az esetre, ha a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről nem születik megállapodás annak 2021. január 1-i hatálybalépéséig. Ezen vészhelyzeti tervnek biztosítania kell az uniós költségvetés végrehajtásának folytonosságát és választ kell adnia a koronavírus-járvány okozta társadalmi és gazdasági kihívásokra. Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2020. június 15-ig nyújtson be javaslatot a vészhelyzeti tervre. Szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Međunarodni cestovni autobusni putnički prijevoz između pograničnih regija: kabotaža između Njemačke i Švicarske (A9-0006/2020 - Markus Ferber) HU

13-05-2020

Németország és Svájc között a határ menti területeken a közúti forgalom jelentős, sok ott lakó ingázik az országok között. Az országok számára az egymással meglévő autóbuszos közlekedésről szóló kétoldalú megegyezés olyan módosítása, amely a kabotázstevékenység engedélyezésére irányul, kedvező hatású, hiszen hozzáférhetőbbé és vonzóbbá teheti az autóbusszal történő utazást, amely hosszútávon klímavédelmi okokból is előnyös, hiszen a napi szinten ingázó polgárok autóhasználatát és ezzel károsanyag-kibocsátásukat is jelentősen csökkenti. A döntés továbbá több választási lehetőséget biztosít a határ két oldalán élő és dolgozó emberek számára, amennyiben javítja a közlekedési összeköttetést. Ezért szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Usluge međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija: kabotaža između Italije i Švicarske (A9-0007/2020 - Markus Ferber) HU

13-05-2020

Olaszország és Svájc között a határ menti területeken a közúti forgalom jelentős, sok ott lakó ingázik az országok között. Az országok számára egy autóbuszos közlekedésről és kabotázstevékenység engedélyezéséről szóló kétoldalú megegyezés kedvező hatású, hiszen hozzáférhetőbbé és vonzóbbá teheti az autóbusszal történő utazást, amely hosszútávon klímavédelmi okokból is előnyös, hiszen a napi szinten ingázó polgárok autóhasználatát és ezzel károsanyag-kibocsátásukat is jelentősen csökkenti. A döntés továbbá több választási lehetőséget biztosít a határ két oldalán élő és dolgozó emberek számára, amennyiben javítja a közlekedési összeköttetést. Ezért szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode (A9-0098/2020 - Simona Bonafè) HU

13-05-2020

Az éghajlatváltozás többek között komoly kihívás elé állítja a vízkészlet-gazdálkodást. Az elmúlt évtizedekben az aszályok gyakorisága és intenzitása, valamint az általuk okozott környezeti és gazdasági károk jelentősen megnőttek, és ez a trend a jövőben még erőteljesebben fog folytatódni. Ez a folyamat különösen súlyosan fogja érinteni a mezőgazdasági szektort. A károk enyhítéséhez és a jövőbeli vízhiány elkerüléséhez elengedhetetlen egy hatékonyabb vízgazdálkodási stratégia kidolgozása. Ennek egy nagyon jó eleme az Európai Bizottság által kidolgozott javaslat, amely a jövőben lehetővé tenné a víz újrafelhasználását, azaz a tisztított szennyvízzel való mezőgazdasági öntözést. A javaslat nemcsak az öntözésre használható, visszanyert vízre vonatkozó minőségi minimumfeltételeket határozza meg, hanem a visszanyert víz előállítására, célba juttatására és tárolására vonatkozó szabályokat, továbbá kockázatkezelési lépéseket is tartalmaz. Ezek együttesen biztosítják, hogy a tisztított szennyvíz felhasználása biztonságos legyen, ne jelentsen kockázatot sem az emberi egészségre, sem a környezetre. A javaslat összhangban áll az Európai Unió egyéb, vízkészlet-gazdálkodásra és a vizek minőségére vonatkozó szakpolitikáival. Nemcsak a mezőgazdaságot egyre súlyosabban érintő vízhiányt enyhítheti, hanem egy újabb lépést is jelent a körkörös gazdaság megvalósítása felé. Szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. HU

16-04-2020

A Covid19-járvány és az általa létrejött népegészségügyi szükséghelyzet óriási kihívást jelent mind a tagállamok, mind az Európai Unió számára. A járvány az élet minden területén jelen van, drámai hatást gyakorolva a polgárokra, a társadalmakra és a gazdaságokra. Intézkedések széles körére van szükség, hogy a kihívásokat minél előbb és közös erővel le tudjuk győzni.
Az Európai Bizottság ezen javaslatában a 2016-ban létrehozott Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz 2,7 milliárd EUR költségvetéssel történő működésbe léptetését irányozza elő, hogy támogatni tudja a tagállamokat a járvány elleni küzdelemben. Emellett javasolja az uniós polgári védelmi mechanizmus további, 300 millió EUR összegű költségvetéssel történő megerősítését, biztosítva az alapvető erőforrások felhalmozását és koordinált elosztását Európában.
Mivel a többéves pénzügyi kereten belül nincs lehetőség további átcsoportosításra, a rugalmas speciális eszközök igénybevételére van szükség. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet alapján a Rugalmassági Eszköz és a Rendkívüli Tartalék alkalmazható válságkezelésre, azonban a bennük található források nem bizonyulnak elegendőnek. Mivel az Összesített Tartalék kizárólag “fiatalok foglalkoztatására” ill. “migrációra és biztonsági intézkedésekre” használható fel, a Bizottság javasolja ezen hivatkozások törlését a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet érintett cikkeiből. Igy elegendő forrás állhat rendelkezésre a járvány elleni küzdelemhez.
Szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Dodjela slotova u zračnim lukama Zajednice: zajednička pravila HU

26-03-2020

A koronavírus járványszintű elterjedése óriási kihívást jelent a legtöbb gazdasági szereplő, köztük a légi fuvarozók számára is. A légi forgalom 2020 eleje óta világszerte jelentősen visszaesett és a rendelkezésre álló információk alapján ez a tendencia a következő hónapokban sem fog változni. Ezen okból van szükség a résidőkiosztási rendelet módosítására. Lehetővé kell tennünk, hogy a légi fuvarozók akkor sem veszítik el szerzett jogaikat, ha a résidő-felhasználásuk a rendelet által előírt 80 %-os küszöbérték alá csökken. Nem várhatjuk el tőlük, hogy tovább üzemeltessenek olyan járatokat, amelyek nincsenek kihasználva csupán azért, hogy megtarthassák jogaikat a résidők vonatkozásában.
Nem beszélve arról, hogy milyen károkat okoznánk környezetünknek a szükségtelen járatok indításával. A Demokratikus Koalíció EP képviselőjeként fontosnak tartom, hogy ebben a nehéz időszakban is kiálljunk a gazdasági szereplők mellett, megmentve őket súlyosabb pénzügyi nehézségektől, akár a csődtől. Különösen fontos számomra, mint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja, hogy a javaslat támogatásával ahhoz is hozzájárulok, hogy megóvjuk környezetünket a felesleges károsítástól. Ezért a javaslatot szavazatommal támogatom.

Pravedno oporezivanje u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) HU

18-12-2019

A nemzetközi nagyvállalatok által elkövetett adóelkerülés Magyarországon és egész Európában súlyos gond. Nem hagyhatjuk, hogy mindenféle kiskapuk, a tagállamok együttműködésének hiánya, vagy éppen egyes tagállami kormányok cinkossága miatt multicégek sora kerülje el az adózást. A nemzetközi nagyvállatok Magyarországon alig fizetnek társasági adót. Ebben súlyosan bűnös az Orbán kormány, mely adóparadicsomot teremt a multiknak, miközben szétzülleszti azokat a közszolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet és a szociális rendszert, amelyeket az így elmaradó adókból kellene fedezni.
Az Európai Parlament határozat-tervezete „A méltányos adózásról a digitalizált és globalizált gazdaságban” éppen azt a célt szolgálja, hogy az ilyen bűnös gyakorlatnak véget vessen. Hatékony uniós fellépést sürget, építve a világ vezető gazdaságai, és az OECD által már megkezdett együttműködésre. A Demokratikus Koalíció EP képviselőjeként elengedhetetlennek tartom, hogy a nemzetközi multicégek, a nagyvállalatok is ténylegesen fizessék meg a nyereségükkel arányos társasági adót. Különösen fontos, hogy az EP határozata a kisvállakozások adóterheit nem növeli. Ezért a határozatot szavazatommal támogatom, és a jövőben is az igazságos, méltányos, a kis- és középvállalkozásokat támogató adóztatás érdekében fogok dolgozni.

Kriminalizacija spolnog odgoja u Poljskoj (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) HU

14-11-2019

. – Már régóta aggódva figyelem, ahogy Orbán rendszere Lengyelországba exportálja az illiberalizmust. Most pedig még inkább aggódom, hogy a legutóbbi fejlemények tükrében a lengyel vallási fundamentalizmus készül Magyarországra betörni. Lengyelország nem először tesz próbálkozást arra, hogy beleszóljon alapvető emberi jogok és szabadságok gyakorlásába, legszentebb magánügyeinkbe. Az abortuszhoz való jog további korlátozására irányuló kísérlete után bűncselekménnyé szándékozik nyilvánítani a fiatalkorúak szexuális nevelését és oktatását.
Igenis fontos, hogy a mai modern és felvilágosult világban a fiatalok életkornak megfelelő, átfogó szexuális és párkapcsolati oktatást kapjanak az iskolákban, növelve ezzel szexuális tudatosságukat. Amire Lengyelország készül, annak csak olyan negatív következményei lehetnek, mint például a nem kívánt terhességek, vagy éppen a nemi úton terjedő betegségek számának növekedése. Én tiltakozni fogok az efféle vallási fundamentalizmus ellen!

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg