Gianantonio DA RE : Početna stranica 

Član 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt