Christian ALLARD : Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Potvrda iz kaznene evidencije