Carmen AVRAM : Početna stranica 

Članica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za ribarstvo 

Posljednje aktivnosti 

Europski zeleni plan (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Provedba i praćenje odredbi o pravima građana u sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine (B9-0031/2020) RO  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt