José Ramón BAUZÁ DÍAZ : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- TRAN_AD(2020)643066 -  
-
TRAN 
MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.  
- TRAN_AD(2019)639932 -  
-
TRAN 

Kontakt