Francesca DONATO : Početna stranica 

Članica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za regionalni razvoj 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Zamjenica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt