Ian
HUDGHTON

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Ian HUDGHTON

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o prekograničnim zahtjevima za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima

28-06-2018 CULT_AD(2018)610922 PE610.922v03-00 CULT
Nikolaos CHOUNTIS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara

08-06-2018 CULT_AD(2018)616832 PE616.832v02-00 CULT
Santiago FISAS AYXELÀ