Veuillez remplir ce champ
Ian HUDGHTON Ian HUDGHTON
Ian HUDGHTON
Ujedinjena Kraljevina

Datum rođenja : , Forfar

7. parlamentarni saziv Ian HUDGHTON

Klubovi zastupnika

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Scottish National Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribarstvo
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ribarstvo

Zamjenik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Hrvatske
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

18-06-2013 PECH_AD(2013)504318 PE 504.318v02-00 PECH
Ian HUDGHTON

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Improving wi-fi infrastructure in the EU EN

19-03-2014 E-003227/2014 Komisija

Fair trade within the EU EN

19-03-2014 E-003226/2014 Komisija

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.