Kateřina
KONEČNÁ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009

15-01-2019 TRAN_AD(2019)627562 PE627.562v02-00 TRAN
Matthijs van MILTENBURG

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

15-11-2018 ENVI_AD(2018)627571 PE627.571v02-00 ENVI
Ivo BELET

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

13-11-2018 ENVI_AD(2018)627836 PE627.836v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

MIŠLJENJE o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu

22-06-2018 ENVI_AD(2018)619208 PE619.208v02-00 ENVI
Biljana BORZAN

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

17-05-2018 ENVI_AD(2018)618208 PE618.208v02-00 ENVI
Michel DANTIN

MIŠLJENJE o praćenju primjene zakonodavstva EU-a 2016.

28-03-2018 ENVI_AD(2018)616822 PE616.822v03-00 ENVI
Marijana PETIR

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice (ERA) za financijsku godinu 2016.

28-02-2018 TRAN_AD(2018)613308 PE613.308v03-00 TRAN
Markus FERBER

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370 PE612.370v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2016.

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2016.

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585 PE613.585v02-00 TRAN
Jakop G. DALUNDE

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije

20-02-2018 TRAN_AD(2018)613327 PE613.327v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2016.

20-02-2018 TRAN_AD(2018)613598 PE613.598v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

MIŠLJENJE o Europskoj strategiji za kooperativne inteligentne prometne sustave

02-02-2018 ENVI_AD(2018)612292 PE612.292v02-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

26-01-2018 ENVI_AD(2018)612219 PE612.219v02-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI