Kateřina
KONEČNÁ

Usmena pitanja - 8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Glifosat

31-05-2017 O-000046/2017 Komisija

Trgovina ljudima

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija