Kateřina
KONEČNÁ

Prijedlozi akata Unije - 8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Zastupnici mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da predloži akt Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta). Članak 47. Poslovnika

Prijedlog akta Unije o poboljšanju u području prikupljanja plazme u Europskoj uniji

18-12-2018 B8-0591/2018 U tijeku
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS