Kateřina
KONEČNÁ

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o provedbi Direktive o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ)

07-05-2018 A8-0165/2018 PE616.861v02-00 ENVI
Frédérique RIES