Kateřina
KONEČNÁ

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Kateřina KONEČNÁ

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

European Defence Fund EN

22-11-2018 E-005894/2018 Komisija

Bark beetles EN

06-11-2018 E-005612/2018 Komisija

The fashion industry EN

10-07-2018 E-003784/2018 Komisija