Kateřina KONEČNÁ : Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Strategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (B9-0090/2020, B9-0092/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě jsem v hlasování podpořila. Souhlasím s tím, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je hrubé a systematické porušování lidských práv, forma násilí páchaného na ženách a dívkách a projev genderové nerovnosti, které není spojeno s žádným náboženstvím nebo kulturou a v současnosti je považováno za globální problém, který se podle statistických zpráv týká nejméně 200 milionů žen a dívek ve 30 zemích. Vyzývám proto Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci se třetími zeměmi s cílem povzbudit je k přijetí vnitrostátních zákonů, které budou kriminalizovat mrzačení ženských pohlavních orgánů, aby podporovaly donucovací orgány při vymáhání těchto zákonů a aby boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů a dalším krutým praktikám prováděným na ženách a dívkách zařadily mezi priority své vnější politiky v oblasti lidských práv, zejména při dvoustranných a mnohostranných jednáních o lidských právech a v dalších formách diplomatického styku. Věřím, že EU může pomoci vymýtit tento fenomén ve světě tím, že zavede a bude podporovat osvědčené postupy zde v EU.

Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018. (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018 jsem v hlasování nepodpořila. Text usnesení totiž “zdůrazňuje nezvratitelnou povahu jednotné měny”, s čímž se naprosto neztotožňuji. Jsem bytostně přesvědčena, že záleží primárně na občanech České republiky, zda (a případně kdy) se budou chtít k jednotné evropské měně připojit. Program KSČM do evropských voleb 2019 v tomto směru hovořil zcela jasně: „Euro je dnes především nástrojem mocných zemí. Zásadně proto odmítáme přijmout euro, pokud nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a další debatě o tom, jak má měnová politika vypadat. Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je přijetí eura naprosto nemyslitelné. A to především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé ekonomické a politické suverenity, která se nedá vyvážit nejistými výhodami pro byznys. Chování tzv. euroskupiny vůči Řecku je nám dostatečnou výstrahou.“

Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u (B9-0088/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu jsem v hlasování podpořila. Nezákonný obchod se psy a kočkami má ničivý dopad, nejen pokud jde o životní podmínky zvířat, ale představuje rovněž riziko z hlediska veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Věřím, že celounijní harmonizovaný systém povinné identifikace a registrace koček a psů je zásadním a nezbytným prvním krokem v boji proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu a že registrace a identifikace jsou klíčovými podmínkami pro kontrolu, prosazování práva a sledovatelnost. Kvalitní systém identifikace a registrace zvířat v domácím chovu v celé EU přinese výhody nejen pro boj s nezákonným obchodem, ale že navíc výhody zahrnují schopnost vysledovat zdroj epidemií a řešit problém týrání zvířat a další otázky spojené s životními podmínkami zvířat.

Provjera valjanosti mandata (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) CS  
 

Zprávu o ověřování pověřovacích listin jsem nemohla v hlasování podpořit. Nedávné evropské volby znamenaly úspěch i pro trojici politiků, kteří se podíleli na referendu o katalánské nezávislosti na Španělsku. Carles Puigdemont, Antoni Comín a Oriol Junqueras byli zvoleni hlasy Katalánců, aby je reprezentovali v Evropském parlamentu. Tím se dostávám ke dvěma důvodům, proč jsem zprávu nepodpořila. Zaprvé, chyběla zde jména dvou demokraticky zvolených europoslanců, kterým bylo až do nedávna bráněno ve vykonávání funkce, Carlese Puigdemonta a Antoniho Comína. Zadruhé, nebylo umožněno hlasování o pozměňovacím návrhu, ve kterém stálo, že se Evropský parlament „domnívá, že postavení Oriola Junquerase i Viese z hlediska práva je stále předmětem probíhajících soudních řízení; zavazuje se, že se v průběhu těchto řízení zdrží přijetí konečného rozhodnutí, které by mohlo vést k ukončení funkce uvedené osoby jako zvoleného poslance Evropského parlamentu; zavazuje se, že v souladu s článkem 12 aktu z roku 1976 a v zájmu právní srozumitelnosti bude věnovat náležitou pozornost sporným případům, k nimž došlo v souvislosti s mandátem a ověřovacími listinami Oriola Junquerase i Viese, a že v těchto věcech rozhodne uplatněním čl. 3 odst. 3, čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 7 jednacího řádu. “

Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení jsem podpořila, jelikož jsem byla i jeho spoluautorkou. V mnoha každodenních situacích, a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování, jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních. Kdo z nás nezažil, že se mu ve velmi nevhodnou chvíli vybil mobilní telefon či jiný v danou chvíli zásadní přístroj. Kdo z nás pak také nezažil, že měl problém s tím, že neměl k danému zařízení příslušnou nabíječku. Tyto situace by měla vyřešit univerzální nabíječka.
Podporuji tedy Evropský parlament, který již více než 10 let požaduje zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky, což by mělo vést i k poklesu ceny zařízení. Domnívám se tedy, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení. Jsem rovněž přesvědčena, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu.

Razlike u plaćama između muškaraca i žena (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) CS  
 

Usnesení Evropského parlamentu o rozdílech v odměňování žen a mužů jsem v hlasování podpořila. Rozdíly v odměňování považuji v současnosti za jeden z největších problémů, který v EU máme. Považuji to za problém v rámci jednotlivých zemí, v samotných firmách a v neposlední řadě mezi pohlavími. Být například v České republice, kde je rozdíl mezi platy žen a mužů druhý nejvyšší v Evropské unii, matkou samoživitelkou je nesmírně náročné a stresující. Platové rozdíly mohou zejména tyto ženy vést do chudoby, a to během pracovního a zejména důchodového života. Podle statistiky Eurostatu musí ženy pracovat o více než dva a půl měsíce déle než muži, aby dosáhly stejné úrovně v odměňování. Pro rozdíly v odměňování žen a mužů přitom není žádný racionální důvod. Pokud chce Evropský parlament bojovat za práva občanů, musí jasně podporovat stejnou mzdu za stejnou práci. Já budu tento princip vždy hájit.

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) CS  
 

Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jsem v hlasování v Evropském parlamentu podpořila. Moje hlasování neznamená, že se domnívám, že referendum ve Velké Británii probíhalo standardně, že souhlasím s výsledkem, a už vůbec neznamená, že souhlasím s politikou Borise Johnsona. Mé hlasování bylo pouze odrazem přesvědčení, že pokud Velká Británie neodejde z Evropské unie spořádaně (tedy s dohodou), bude to mít nedozírné důsledky pro evropskou i britskou ekonomiku, práva našich občanů ve Velké Británii a mír na irském ostrově. Odchod s dohodou znamená, že si obě strany stále věří a dokážou navzájem spolupracovat. EU ztratila členský stát, ale doufám, že neztrácí spojence a blízkého partnera, což by se stalo, kdyby dohoda Evropským parlamentem neprošla. Nic to nemění na mém přesvědčení, že chaos, který brexit provázel, nebyl ostrovního státu hoden. EU byla na jednání lépe připravena a Británie se utápěla v politické krizi. EU přišla o čas a Británie o politický kredit. Teď se bude jednat znovu, a to o budoucích vztazích a obchodní dohodě, a pokud by mezi oběma subjekty nepanovala důvěra a vzájemný respekt, odnesli by to zejména ti, kteří za nic nemohou – zaměstnanci.

Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (preporuka) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) CS  
 

Dohodu mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa jsem v hlasování podpořit nemohla. Tato dohoda totiž podporuje odvětví hovězího masa ve Spojených státech v tom, aby rozvíjelo svou produkci, a tedy i svůj vývoz vysoce jakostního hovězího masa do EU, čímž se dostane do přímé konkurence s nejziskovějšími segmenty produkce tohoto odvětví v Evropě, a k dovozu od jiných obchodních partnerů v rámci stávajících nebo budoucích obchodních dohod se tak připojí ještě další dovozce.

Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (rezolucija) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) CS  
 

Dohodu mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) jsem v hlasování podpořit nemohla. Tato dohoda totiž podporuje odvětví hovězího masa ve Spojených státech v tom, aby rozvíjelo svou produkci, a tedy i svůj vývoz vysoce jakostního hovězího masa do EU, čímž se dostane do přímé konkurence s nejziskovějšími segmenty produkce tohoto odvětví v Evropě, a k dovozu od jiných obchodních partnerů v rámci stávajících nebo budoucích obchodních dohod se tak připojí ještě další dovozce.

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2019. (COP25) (B9-0174/2019) CS  
 

Dne 28. 11. 2019 jsme na plenárním zasedání hlasovali o rezoluci ke konferenci OSN o změně klimatu 2019. Rezoluce pro mě byla vysoce problematická. Na jednu stranu byla stavěná tak, aby světové vlády více tlačila, co se týče jejich odpovědnosti za globální změnu klimatu. Na tu druhou si však neodpustila řadu protichůdných kontroverzí. V prvé řadě originální znění textu obsahovalo výzvu k zákazu používání jaderné energie v energetických mixech členských států. Jak jistě víte, dlouhodobě jsem zastánkyní mírového používání jaderné energie. Proto jsem tento stav nemohla akceptovat a s ostatními kolegy jsem podala úspěšný pozměňovací návrh, který to změnil. Co se již však nepodařilo regulovat, je přehnaná ambice některých mých nových kolegů znovu přehodnocovat již jednou přijaté emisní cíle. V minulých 5 letech jsme v několika balíčcích přijali tvrdé a komplexní cíle jak pro energetiku, tak další sektory. Tyto cíle jsou již dnes daleko před zbytkem světa a do roku 2030 významně promění jak naši energetiku, tak naše hospodářství. Za současné situace se domnívám, že děláme dost a na tahu je zbytek světa. Není možné, abychom naprosto udusili naše hospodářství a zbytek světa se vezl a na nás jen vydělal a dále znečisťoval atmosféru. Proto jsem nemohla tuto rezoluci podpořit.

Kontakt