Jiří
MAŠTÁLKA

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja - 7. parlamentarni saziv Jiří MAŠTÁLKA

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Upotreba osiromašenog uranija u vojne svrhe

27-02-2014 O-000045/2014 Komisija

How to support organ donation in Europe EN

30-09-2013 E-011096/2013 Komisija

Precautionary principle EN

10-04-2013 E-004015/2013 Komisija

Sites of Community Importance EN

22-11-2011 E-011181/2011 Komisija

Sites of Community Importance EN

21-11-2011 E-011121/2011 Vijeće

Lack of data and statistics on chronic pain EN

17-11-2011 E-010993/2011 Komisija

The case of Udalbiltza EN

26-07-2010 E-5910/2010 Komisija

The case of Udalbiltza EN

26-07-2010 E-5909/2010 Vijeće

Checks at the German-Czech border EN

25-03-2010 E-2275/2010 Komisija