Jiří
MAŠTÁLKA

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 7. parlamentarni saziv Jiří MAŠTÁLKA

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Invazivne strane vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.46)

Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Proces europske integracije Kosova (B7-0004/2014)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(9.9)